Uitgangspunten SLIM
" SET YOUR GOALS HIGH AND DON'T STOP TILL YOU GET THERE."


Onze missie


" SLIM helpt haar klanten hun prestaties te verbeteren, door het bewustzijn binnen de organisatie te laten groeien, dat kwaliteit leveren een samenspel is tussen de klant, de organisatie met al haar medewerkers en de omgeving."


Onze visie


"SLIM gelooft erin dat organisaties continu  de kwaliteit intern moeten blijven verbeteren om zich te ontwikkelen tot één van de beste spelers binnen Suriname, maar ook buiten de landsgrenzen.

Dit kan worden bewerkstelligd door het inzetten van gemotiveerde mensen, het beschikbaar stellen van voldoende middelen, het op de juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden, het toepassen van de juiste methoden en het bewaken van veiligheid."

LUISTER NAAR PERSONEEL

The greatest waste....

is failure to use the abilities of people.....

to learn about their frustrations and about the contributions that they are eager to make.


Williams Edwards Deming.

TOEGEWIJDE LEIDING

 

stimuleert teamspirit.

DOE HET SAMEN

Grote veranderingen komen tot stand door (samen) kleine stapjes te nemen in de richting van je gezamenlijk doel.


Robert Maurer

WEET WAT DE KLANT WILT

Determine what your customers need and then work backwards.


Jeff Bezos

FORMULEER TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN DUIDELIJK 

STRAF FOUTEN NIET AF


Door het willen leren van fouten kom je als organisatie verder.